IMF ve KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyümenin finansal krizden bu yana en yavaş şekilde gerçekleştiği konusunda uyardı.  IMF, ABD-Çin ticaret savaşının 2019 küresel büyümesini 2008-2009 mali krizinden bu yana en keskin şekilde azaltacağını belirtti.

Fon, finansal krizden bu yana küresel ekonominin en yavaş şekilde büyüdüğünü belirtti. Ayrıca dünyadaki büyümenin bu yıl sadece %3'e ulaşabileceğini belirtti. IMF, ticari savaşları, Brexit belirsizliğini ve diğer jeopolitik krizleri ekonomiyi yavaşlatmakla suçladı. Liderlerin küresel gerginlikleri azaltmak için acil önlem almaları gerektiğini ekledi.

Kaynak: businesstoday.in

EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLIYOR


IMF yıllık raporunda “Küresel görünüm istikrarsız olmaya devam ediyor. % 3'lük bir büyümede, politika hatalarına yer olamaz" diye belirtti. Dünyanın çoğu için tahminlerini düşüren IMF, gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin 2018'de %2,3'ten bu yıl % 1,7'ye düşeceğini öngördü.

Fon, 2017 vergi indirimlerinden elde edilen ekonomik artışın azaldığı ABD'de ekonomik büyümenin geçen yıl %2,9 iken 2019'da %2,4'e yükselmesini bekliyor.
Brexit ile ilgili endişelerin yatırıma zarar verdiği Birleşik Krallık'ta büyüme, geçen yıl % 1,4'tü. 2019 için büyüme % 1,2 olarak tahmin ediliyor.

Otomobil üretiminde yaşanan gerilemeden etkilenen Almanya'da, büyümenin 2018'deki %1,5 oranından %0,5'e düşeceği tahmin ediliyor. Çin'in ekonomik büyümesinin %6,6'dan %6,1'e düşmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar IMF, merkez bankalarının yavaşlamanın etkisini düşük faiz oranları gibi araçlarla durdurmayı başardıklarını söyledi. Bu teşvik politikaları olmasaydı ekonomik büyüme oranları bu yıl 0,5 puan daha düşük olabilirdi.

Dünya Ticaret Örgütü de son zamanlarda ticaret savaşlarını, Brexit'i ve diğer faktörleri öne sürerek ekonomik tahminlerini düşürdü. IMF, küresel ekonominin 2020'de %3,4 oranına ulaşarak daha hızlı büyüyebileceğini söyledi. Bununla birlikte, toparlanmanın Hindistan'daki gelişmelere ve şu anda Arjantin, Türkiye ve İran gibi ciddi bir baskı altında olan bazı ekonomilere bağlı olduğuna dikkat çekerek risklerin varlığı konusunda uyardı.

"Anlaşmasız Brexit ya da ticari savaşların daha da derinleşmesi gibi politika yanlışları küresel ekonomide büyümeyi, iş olanaklarını ve daha birçok şeyi ciddi anlamda etkileyebilir. Öncelik politika kaynaklı belirsizliklerin giderilmesine ve büyüme tehditlerinin ortadan kaldırılmasına verilmelidir" diye belirtildi.

Dünya Ekonomik Görünümü raporu maliyetler, piyasa kargaşası, azalan yatırım ve tedarik zinciri kesintilerinden kaynaklanan düşük verimlilik gibi ABD-Çin ticaret savaşlarının tarifelerinin neden olduğu ekonomik zorlukları ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 2020 yılına kadar uygulanacak olan vergilerin küresel ekonomik üretimi %0,8 azaltacağını açıklandı. IMF Başkanı Georgieva, bu orandaki azalmanın 700 milyar dolarlık zarara ya da İsviçre ekonomisinin ortadan kalkmasına eşdeğer olduğunu söyledi.

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, “Büyümedeki zayıflık, üretim faaliyeti ve küresel ticarette keskin bir bozulma, yüksek tarifeler ve uzun vadeli ticaret politikası belirsizliğinin yatırım ve sermaye malları talebine zarar vermesinden kaynaklanıyor” dedi. Gopinath, hizmetlerin dünya genelinde hala güçlü olduğunu, ancak ABD ve Avrupa'da hizmetlerde bazı gevşeme işaretleri bulunduğunu belirtti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ


Global araç alımları, 2018'de, Almanya ve diğer euro ülkelerinde yeni emisyon standartlarının benimsenmesinden sonra vergi teşvikleri ve üretim ayarlarının sona ermesinin ardından Çin'deki talebin düşmesine bağlı olarak %3 azalmıştı. Ticari büyüme, 2012'den bu yana en düşük seviye olan 2019'un ilk yarısında sadece % 1'e ulaşmış; yüksek tarifeler, ticaret politikalarındaki belirsizlik ve otomobil endüstrisindeki gerilemeyle birlikte düşüşe geçmiştir.

Kaynaklar:

cnbc.com
bbc.com