PORTFÖY YÖNETİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Portföy yönetimi; bir müşterinin, şirketin veya kurumun uzun vadeli finansal hedeflerini ve risk toleransını karşılayan yatırım seçme ve denetleme faaliyetleridir.

SPK'nın portföy yönetimi tanımı:

"Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, portföy yöneticiliği faaliyeti ise sermaye piyasası araçları, (Sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarındır. Menkul kıymetler: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere, paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını ile borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarıdır. Diğer sermaye piyasası araçları ise menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır.) para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Portföy yöneticiliği faaliyeti bireysel ve kolektif portföy yöneticiliği faaliyetlerini kapsamaktadır." [1]

Portföy yönetimi, tüm yatırım yelpazesinin güçlü ve zayıf yanlarını, fırsatları ve olası riskleri tartma yeteneği gerektirir.

Portföy Nedir?

Portföy; hisse senetleri, yatırım fonları, bonolar ve diğer nakit eşdeğerleri gibi yatırım araçlarının bir koleksiyonudur. Portföy yönetimi, risk dengesi ile optimum getiri elde etmek için doğru oranda doğru yatırım araçlarını seçme faaliyetidir.

Profesyonel lisanslı portföy yöneticileri yatırımcılar için çalışırlar. Bununla birlikte yatırımcılar kendi portföylerini oluşturmayı ve yönetmeyi de seçebilirler. Her iki durumda da portföy yöneticisinin asıl hedefi, yatırımların beklenen getirisini uygun risk kapasitesi çerçevesinde en üst düzeye çıkarmaktır.

Portföy yönetimi pasif veya aktif olabilir. Pasif yönetim, uzun vadeli bir stratejidir. Bir veya daha fazla borsada işlem gören endeks fonlarına yapılacak yatırımları içerebilir. Endeks üzerine portföy oluşturanlar, karışımın optimize edilmesine yardımcı olmak için modern portföy teorisini (MPT) kullanabilirler. Aktif yönetim, hisse senetlerini ve diğer varlıkları aktif olarak alıp satarak bir endeksin performansını aşmaya çalışmayı içerir. Aktif olarak yönetilen fonlar genellikle kapalı uçlu fonlardır. Aktif portföy yöneticileri, potansiyel yatırımların değerlendirilmesine yardımcı olmak adına birçok model kullanabilirler.

İlginizi Çekebilir: Yatırım Fonu Nedir?

Portföy Yönetiminin Temelleri


1.Varlık Tahsisi: Etkili portföy yönetiminin anahtarı, varlıkların uzun vadeli karışımından oluşur. Yani hisse senetleri, tahvil ve mevduat sertifikaları gibi nakitlerin karışımından oluşan varlıklar söz konusudur. Gayrimenkul, emtia ve türevleri gibi alternatif yatırımları kapsayan diğer çeşitleri de vardır. Varlık tahsisi, farklı varlık türlerinin birlikte hareket etmediği ve bazılarının diğerlerinden daha uçucu olduğu anlayışına dayanır. Varlıkların karışımı ise denge sağlar ve riskleree karşı korur. Agresif yatırımcılar, portföylerini daha değişken yatırımlarla ağırlıklandırırlar. Daha muhafazakar olan yatırımcılar ise portföylerini bono gibi daha istikrarlı varlıklarla ağırlıklandırır.

2.Çeşitlilik: Yatırım yaparken kimin kazanıp kaybedeceğini tahmin etmek imkansızdır. Bu nedenle daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemek risklere karşı koruyucudur. Bunu yaparken portföydeki varlık sınıflarını çeşitlendirmek bu işin en temel kuralıdır. Çeşitlilik yapıldığı zaman bir varlık sınıfı içindeki risk ve ödüller varlıklar arasında yayılır. Böylelikle piyasalarda herhangi bir oynaklık görüldüğünde kaybetme oranı en aza indirilmiş olur. Diğer taraftan, piyasalar beklentiler doğrultusunda hareket ettiğinde portföydeki varlık sınıfında bulunan sektörlerin durumuna göre maksimum gelir elde edilir.

3.Yeniden Dengeleme: Yeniden dengeleme, yüksek fiyatlı menkul kıymetlerin satılmasını ve bu paranın düşük fiyatlı ve lehine menkul kıymetlere yönlendirilmesini içerir. Bir diğer deyişle, orijinal varlık çeşitliliğini eski haline getirmede kullanılır. Örneğin, % 70 özkaynak ve %30 sabit gelir tahsisi ile başlayan bir portföy, piyasalardaki hareketlenmeler sonucunda 80/20 oranına geçebilir. Yatırımcı bu geçişin ardından iyi bir kar elde etmiş olabilir, ancak portföyün tolere edebileceği risk oranı da artmıştır.

İlgili Makale: Finansal Risk Nedir?

Portföy Yönetim Süreci


Yatırım Hedeflerinin Belirlenmesi: Portföy yöneticisi müşterinin yatırım hedeflerini anlar ve hedefler doğrultusunda portföy oluşturulmasını sağlar.
Piyasa Analizi: Piyasa varlıklarından beklenen getiri ve riskler analiz edilirek karşılaştırılır.
Varlık Tahsisine İlişkin Karar: Hisse senedi ve tahvil gibi farklı varlıkların oranına veya kombinasyonuna ilişkin kararlar, asgari riskle daha iyi getiri elde etme amacı doğrultusunda alınır.
Portföy Stratejisinin Oluşturulması: Yatırım süresi ve potansiyel riske maruz kalma durumuyla ilgili stratejiler formüle edilir.
Menkul Kıymet ve Yatırımların Seçimi: Varlıklar; temel, teknik, vade, güvenilirlik ve likidite esaslarına göre analiz edilir. Yatırımcı için en uygun seçenekler belirlenir ve portföye dahil edilir.
Uygulama: Planlanan portföy, seçilen yatırım seçeneklerine yatırım yapılarak yürütülür.
Portföyün Değerlendirilmesi: Portföy düzenli aralıklarla değerlendirilir ve iyileştirme amacıyla ya da daha iyi fırsatlar için analiz edilir.
Portföyün Yeniden Dengelenmesi: Yatırım portföyünün verimliliğini artırmak için yatırım oranı ve varlıklar yeniden dengelenerek portföyün iyileştirilmesi sağlanır.

Portföy Yönetimi Neden Önemlidir?


Portföy yönetimi; yaş, gelir, bireyin kapasitesini alma riski ve yatırım bütçesine göre en iyi yatırım stratejisini seçmenin mükemmel bir yoludur. Bu süreç, riskler minimize ederek yürütülür. Her yatırımcının isteği, hedefi ve risk alma kapasitesine göre özelleştirilmiş bir portföy yönetimi sağlanır. Bu da yatırımcıların tamamen kendilerine özel bir yatırım stratejisi belirlemelerini sağlar.

Yatırımcılar, farklı risk düzeylerine ve değişen getirilere sahip olan çoklu yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasıyla birlikte uzman rehberlik ve desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de yatırımlardan mümkün olan en iyi getiriyi elde etmek. Bu yüzden yatırım portföyü yönetimi yatırımcılar için hayati bir önem arz ediyor.


Kaynaklar:

[1]https://spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/447
https://theinvestorsbook.com
https://efinancemanagement.com