9 MADDEDE E-FATURA İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

E-Fatura kavramına zamanla daha fazla aşina oluyoruz. Elektronik faturaların kağıt kullanımını azaltması, çevre dostu olması, faturalama işlemlerini kolaylaştırması ve iş yükünü hafifletmesi, e-faturaların giderek daha fazla tercih edilmesini sağlamıştır. Zaman içerisinde e-faturanın bir tercih değil, bir zorunluluk olacağı da su götürmez bir gerçek.

E-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan bir fatura türüdür. E-Faturalarda itiraz süreleri, iptal, iade gibi işlemler kağıt fatura ile kıyaslandığında farklılıklar gösterir.

Bu yazıda E-Fatura ile ilgili bilmeniz gereken önemli detayları bulacaksınız.

1.E-Fatura hem çevreyi korur hem de iş yükünü azaltır.

E-Fatura, dijital ortamda hazırlanan ve kağıda basılmayan bir fatura türü olması sebebiyle kağıt israfını önleyerek çevreyi korur. Kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla birlikte operasyonel faaliyetlerde de hafifleme yaşanır. Fatura için kağıt basımı, basılan faturaların ilgili yerlere dağıtılması gibi faaliyetler, e-faturanın gelmesiyle birlikte ortadan kalkar ve iş yükü azalır. Bu da faturalama işlemlerinin hızlanmasını sağlar.

2.E-Fatura mükellefleri büyük oranda tasarruf ederler.

E-Fatura’ya geçen mükellef firmalar, kağıt fatura kesimi, kargolama gibi birçok maliyetli işlemlerden muaf olurlar. Kağıt faturaların postalanması ve faturaların ilgili yerlere ulaşması süreci dijital ortama taşınarak mükelleflere büyük kolaylık sağlandı. E-Fatura ile zamandan kazanan firmalar, aynı zamanda büyük oranda tasarruf da yapıyorlar. Uzmanlara göre, E-fatura mükellefleri 3 milyar TL'ye kadar tasarruf yapabilirler.

3.E-Faturanın birçok çeşidi bulunur.

E-fatura çeşitleri:
-Satış Faturası
-İade Faturası
-İhraç Kayıtlı Fatura
-Tevkifat Faturası
-Kur Farkı Faturası
-İstisna Faturaları
-Özel Matrah Faturaları

4.Bazı mükellefler için E-Faturaya geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-Faturaya geçiş zorunluluğu olan mükellefler aşağıda listelenmiştir:

-01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2018/2019 fatura döneminde brüt satış hasılatı 5 Mn TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Faturaya geçmeleri zorunlu hale getirildi.
-1 Temmuz 2017 tarihinde gümrük beyannameli mal ihracı faturaları ve yolcuyla birlikte eşya ihraç faturalarında uygulandığı gibi E-Faturaya kayıtlı olan mükelleflerin kağıt ortamda düzenledikleri özel faturalar, 1 Ocak 2020’den itibaren E-Fatura sistemine geçirilmiştir.
-ÖTV (I) sayılı listede belirtilen mallara dair EPDK’dan lisans almış veya III sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, bayilik lisansları dahil olmak üzere, lisans almalarının ya da mükellefiyetlerinin başlangıcının 4. ayından itibaren E-Faturaya geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir. 2019 yılında mükellef olmuş veya lisans almış olan mükelleflerin e-faturaya zorunlu geçişleri 1 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

5.E-Fatura ile elektronik dönüşümde ilerleme sağlanır.

Muhasebe işlemlerinin elektronik ortamda yapılması "e-dönüşüm (elektronik dönüşüm)" kavramıyla açıklanır. Muhasebenin dijital platformlara taşınmasıyla birlikte kayıt dışı ekonomi problemiyle mücadele edilmesinin önü de açılmış oldu. Bu süreçte e-faturanın elektronik dönüşüme büyük katkıları olmaktadır.

6. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura aynı şey değildir.

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sıklıkla karıştırılır. E-Fatura, E-Fatura mükellefi olan diğerleriyle yapılan işlerde düzenlenir. Bunun yanında E-Arşiv, faturaların 2. kopyasının dijital ortamda oluşturularak saklanmasını sağlar ve E-Fatura olmayanlarla yapılan işlerde düzenlenir.

E-Arşiv Fatura ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.

7.E-Faturaların saklanma sorumluluğu mükelleflerdedir.

GİB'in yaptığı açıklamaya göre, E-fatura mükelleflerinin 6 aydan eski faturaları sistemde saklanmayacak ve daha eski olan faturaların sorumluluğu da mükelleflere ait olacak. Böyle bir durumda, mükellefler sahip oldukları eski faturaları kendi sistemlerinde saklayabilir veya e-fatura saklama hizmeti veren   entegratöre başvurabilirler.

8.E-Faturalar irsaliye yerine kullanılabilir.

E-Fatura teslim hallerinde düzenlendiği zaman irsaliye yerine geçebilir. Konuyla ilgili düzenlemeler, KDV Kanunu'nun 2.maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre, malın alıcılara veya alıcı adına hareket edenlere gönderilmesiyle mal nakliyesinin başlatılması veya sürücüye tevdii durumu teslim olarak sayılır. Bu durumda, e-faturalar irsaliye olarak düzenlenebilmek adına malın teslimi, teslim edilmek üzere nakliyeye verilmesi ya da sürücüye verilmesi sırasında düzenlenmek zorundadır. Bir diğer durum, 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilmiştir. Tebliğe göre; düzenleme tarihi, saati ve dakikası gösterilmesi ve kağıt çıktının üstüne “İrsaliye yerine geçer” yazılması durumunda e-faturalar irsaliye yerine geçmektedir.

9.E-Faturaya geçilmediği takdirde cezai işlem uygulanır.

VUK 353. maddeye göre elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-smm, e-mm, e-bilet) basılı olarak düzenlenmesi halinde, istisnalar hariç, özel usulsüzlük cezası uygulanır. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 27.12.2019 tarihinde yayımlanan tebliğde, 2020 yılı ceza miktarları, 2019 yılına göre %22,58 oranında yükseltilmiştir. Buna göre, 2020 yılı "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları" 350 TL olarak belirlenmiştir. Ek olarak; e-dekont, e-döviz, e-sigorta poliçesi ve e-sigorta komisyon gideri de bu cezanın kapsamındadır. Bununla birlikte, her bir cezai durum tespiti için toplam ceza 18 bin TL'yi, bir takvim yılı içinde ise toplam ceza 180 bin TL'yi geçemez.